Privacy PolicyTikves Wine Tourism

Политика на Поврат на средствата

Поврат на средствата на корисникот може да се врши :
а) Доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ. Писменото барање, заедно со Трансакциска сметка на купувачот треба да се достават на следната е-маил адреса: contact@winetourism.mk. Повратот на средства ќе биде извршен во период од 15 работни дена по достава на целосно писмено барање.

б) Ние имаме право да ја измениме програмата за реализација на услугите (во времетраењето или содржината) во случај на виша сила или вонредни околности кои не можат да се предвидат, избегнат или отстранат. Во тој случај Вие имате право на рефундација на износот за нереализираните услуги. Воедно,го задржуваме правото да го одложиме или откажиме аранжманот во случај на недоволен број на пријавени учесници или други објективни околности, за што се обврзуваме да Ве известиме за отказот најмалку 5 дена пред почетокот на реализацијата на услугата и да Ви ги вратиме во целост уплатените средства најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото Барање поднесено од Ваша страна.

в) Вие можете во секој момент да се откажете и тоа треба да го направите со Известување/Барање за откажување поднесено на е-маил адреса: contact@winetourism.mk. Доколку ја откажете Вашата нарачка во рок не пократок од 24 часа пред одржувањето на настанот, имате право на поврат на уплатените средства.
За да го остварите Вашето право за откажување на нарачката, потребно е да не информирате на недвосмислен начин и притоа да ни приложите доказ за извршена уплата на средства каде е јасно наведено на кој датум и во кој износ е извршена уплатата, но не подоцна од 24 часа пред одржување на настанот.
Во случај на откажување на нарачката по дефинираниот рок од 24 часа пред одржување на настанот, го губите правото на поврат на уплатените средства. Корисникот има опција да

  • го отстапи своето присуство со друго лице, со претходно изветување
  • да поднесе барање за трансфер на уплатените средства за идна услуга/настан, организиран од Наша страна
    Повратот на средства ќе биде извршен во период од 15 работни дена по достава на уредното Известување/Барање за откажување.

Политика на реализација на услугите согласно прифатената Понуда

Ви гарантираме реализација на услугите во целост согласно условите наведени во Понудите/пакетите. Резервација и плаќање се прави до пополнување на местата согласно нашите капацитети, со уплата на цената назначена за секоја Понуда посебно. Доколку Вие писмено не сте договориле одредени услуги, со дополнителни карактеристики и квалитет, нема основ за поднесување приговор, рекламации или за поднесување барање за намалување на цената на услугите. Ние сме должни да Ви ги овозможиме сите услови наведени во Понудата која сте ја прифатиле. Не сносиме одговорност за: промени и неизвршување на некои од условите наведени во прифатената Понуда предизвикани од дејство на виша сила, за доцнење на превозните средства, за губење на Вашите личните документи или ствари и сл.

Го задржуваме правото на промена на цената на услугите без претходна најава на корисниците, во согласност со нашата деловна политика. Доколку нарачката е прифатена, купувачот прифаќа да ја плати цената која е понудена во моментот на процесирање на нарачката, независно од тоа што цената може да биде променета во меѓувреме.

Политика на приватност

Личните податоци, доброволно поднесени од нашите нарачатели: Име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и електронска адреса, се прибираат и употребуваат со цел успешно да се исполни побараната нарачка. Наведените податоци ги давате во моментов на Вашата регистрација на нашата веб страна и во моментот на нарачување на производот. Во тој момент Вие истовремено се согласувате да ги дадете Вашите лични податоци за тие да бидат обработувани од наша страна за наведената цел и изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата Политика на приватност.
Со оставање на наведените податоци можеме навремено и точно да ги испорачаме саканите производи, како и да Ве известиме за моменталниот статус на Вашата нарачка. Сите собрани неопходни лични податоци ќе се користат исклучиво за целите за кои истите се дадени. Ние нема да ги продадеме, поделиме или изнајмиме Вашите информации на други во било кој облик. Вашите лични податоци ќе бидат чувани во рок и на начин јасно предвиден согласно Законот за заштита на лични податоци и сите останати применливи правила и прописи. Односно, Вашите лични податоци ние ги користиме во согласност со позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.Можете во секое време да побарате информација за тоа кои лични податоци ние ги поседуваме за Вас, да побарате нивна корекција или нивно бришење. Сите информации за нарачателот кои произлегуваат од купување на производи преку нашата веб продавница, се сметаат за деловна тајна во согласност со законите на Република Северна Македонија.
Користењето на нашите сервиси подразбира Ваша согласност со наведените услови на користење.
Не вршиме продажба и испорака на алкохолни пијалоци на лица со возраст под 18 години и на енергетски пијалоци на лица со возраст под 14 години. www.winetourism.mk не е наменет за лица под 18 години и нема за цел да прибира и обработува лични податоци за лица под 18 години. Во случај лице под 18 години да ги доставило своите лични податоци без согласност на своите родители и/или старатели, тие треба веднаш да го известат ТИКВЕШ– ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци. Малолетниците не смеат да му даваат лични податоци на www.winetourism.mk без дозвола од своите родители или старатели. www.winetourism.mk никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници,ниту да ги употреби на било каков начин, ниту пак да ги проследи на трета страна без дозвола од родител или старател.

Политика за заштита на доверливите податоци и информации

Ние одговорно ги превземаме сите потребни мерки за заштита на Вашите лични податоци, со цел да спречиме загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Користиме SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на https://www.winetourism.mk и посетителот/корисникот е енкриптирана. ТИКВЕШ– ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви други информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.

Политика на користење “колачиња”

Со користење на колачињата(cookies) Вие се согласувате со Политиката за користење на колачиња(cookies). Вашето континуирано користење на оваа веб страница следејќи ги нејзините промени ќе се смета како да се согласувате со дадените промени. Кога за прв пат ќе пристапите на страната на www.winetourism.mk може да добиете порака која што Ве известува дека користиме колачиња(cookies). Со кликнување „се согласувам“, со затворање на прозорецот за колачиња(cookies) или со продолжување на посета и користење на нашата веб страница Вие изјавувате дека сте ја разбрале и се согласувате со употребата на овие датотеки, како што се објаснети во оваа Политика за користење на колачиња(cookies), при што може да ги промените подесувањата во Вашиот интернет пребарувач за да ги ограничите или забраните колачињата(cookies).
“Koлачиња” се малите текстуални датотеки(фајлови) кои се сместуваат во Вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на веб страниците кои ги посетувате на интернет. Истите можат да бидат прочитани од веб страниците кои ги посетувате и да придонесат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите веб страната. Се идентификуваат како: постојани или привремени. Постојаните остануваат на Вашиот компјутер и откога ќе го исклучите интернет пребарувачот, а привремените се бришат кога ќе го затворите интернет пребарувачот. www.winetourism.mk користи колачиња(cookies) заради подобро техничко функционирање на страната, подобрување на корисничкото искуство, оптимизирање и унапредување на фунционалноста на веб страницата, за запомнување на Вашите преференци како да се прикажува страната (големина на фонт, контраст на боја итн.), за запомнување дали се согласувате или не со нашето користење на колачиња(cookies) на оваа веб страница. www.winetourism.mk користи трајни колачиња(cookies), кои го памтат пребарувањето кога корисникот ќе го исклучи интернет пребарувачот, се со цел да се задржи состојбата на корисникот.

Ве информираме дека информациите поврзани со колачињата(cookies) не се користат и не можат да се користат за Ваше лично идентификување. Прифаќањето на користење на овие колачиња(cookies) не е неопходно потребно за работа на нашата веб страница, но Ви овозможуваат подобро искуство во пребарувањето. Доколку не сте согласни со користењето на овие веб колачиња(cookies) истите може да ги избришете или блокирате, но во тој случај некои карактеристики на оваа веб страница можеби нема да работат правилно. Можете да ги избришете сите колачиња(cookies) кои веќе се наоѓаат на Вашиот компјутер и можете да ги подесите поголемиот дел од интернет пребарувачите за нивно спречување. Во случај да го сторите ова, можеби ќе има потрeба рачно да ги прилагодувате преференциите секој пат кога ја посетувате оваа веб страница, а исто така можно е да не работат некои услуги и функционалности.

Со посетата и купувањето преку нашата онлајн продавница се согласувате со наведените услови. Го задржуваме правото да ја менуваме содржината на објавените политики. Сите измени и дополнувања ќе бидат објавени на веб страницата. Промените ќе стапат во сила веднаш по нивното објавување на веб-страницата.Не превземаме никаква одговорност доколку корисникот не ги прочитал достапните информации и услови од оваа веб страница.

ТИКВЕШ-ВИНСКИ ТУРИЗАМ Д.О.О.Е.Л. КАВАДАРЦИ

ЕДБ: MK4011014511497

Матичен Број: 6962971